Verzenden naar United Kingdom , USD
  1. Home
  2. Helpcentrum
  3. Ondersteuning

6. Schendingen door leden

6.1 Banggood.com behoudt zich het recht voor naar eigen goeddunken Gebruikersinhoud te verwijderen, aan te passen of te verwerpen die u indient, plaatst of weergeeft op de Site waarvan wij redelijkerwijs vinden dat deze onwettig is, in strijd is met de Voorwaarden, Banggood.com of onze dochterondernemingen zou kunnen onderwerpen aan aansprakelijkheid, of wordt anders ongepast bevonden in de mening van Banggood.com.

 

6.2 Als een Lid enige Voorwaarden schendt of Banggood.com redelijke gronden heeft om aan te nemen dat een Lid in strijd is met de Voorwaarden, heeft Banggood.com het recht om een ​​straf op te leggen tegen het Lid, of het account van het Lid te schorsen of te beëindigen. abonnement op een Service zonder enige aansprakelijkheid jegens het Lid. Banggood.com heeft ook het recht om alle huidige of toekomstige gebruik van enige andere Dienst die door Banggood.com kan worden verstrekt te beperken, te weigeren of te verbannen. De straffen die Banggood.com kan opleggen omvatten onder andere waarschuwing, het verwijderen van productvermeldingen of andere Gebruikersinhoud die het Lid heeft ingediend, gepost of weergegeven, beperkingen opleggend aan het aantal productvermeldingen dat het Lid mag plaatsen of weergeven, of het opleggen van beperkingen aan het gebruik door het Lid van functies of functies van een Service voor de periode die Banggood.com naar eigen goeddunken passend acht.

 

6.3 Zonder de algemeenheid van de bepalingen van de Voorwaarden te beperken, wordt een Lid beschouwd als zijnde in strijd met de Voorwaarden in een van de volgende omstandigheden:

 

a) Banggood.com heeft redelijke gronden om te vermoeden dat een dergelijk lid een gestolen creditcard of andere valse of misleidende informatie heeft gebruikt bij een transactie met een tegenpartij,

 

b) Banggood.com heeft redelijke gronden om te vermoeden dat de door het lid verstrekte informatie niet actueel of volledig is of onwaar, onnauwkeurig of misleidend is, of

 

c) Banggood.com is van mening dat de acties van het lid financieel verlies of wettelijke aansprakelijkheid kunnen veroorzaken bij Banggood.com of onze partners of andere gebruikers.

 

6.4 Banggood.com behoudt zich het recht voor om volledig samen te werken met overheidsinstanties, privé-detectives en / of benadeelde derden bij het onderzoeken van een vermeende criminele of civiele misdaad. Verder kan Banggood.com de identiteit en contactgegevens van het lid bekendmaken, indien daarom wordt verzocht door een regering of wetshandhavingsinstantie, een benadeelde derde partij, of als gevolg van een dagvaarding of andere juridische stappen. Banggood.com is niet aansprakelijk voor schade of resultaten die voortvloeien uit deze openbaarmaking en het Lid gaat ermee akkoord geen actie of claim tegen Banggood.com voor dergelijke openbaarmaking in te stellen.

 

6.5 Als een lid de voorwaarden schendt, behoudt Banggood.com zich ook het recht voor om de records van een dergelijke schending op de site te publiceren. Als een dergelijke schending redelijkerwijs wordt vermoed of wordt veroorzaakt door oneerlijke of frauduleuze activiteiten, behoudt Banggood.com zich ook het recht voor om de gegevens van een dergelijke schending aan onze gelieerde ondernemingen bekend te maken. Zulke aan Banggood.com gelieerde ondernemingen kunnen het gebruik van het lid van alle of een deel van de diensten die door dergelijke gelieerde ondernemingen aan het lid worden geleverd, opschorten of beëindigen, andere herstelmaatregelen nemen en de verslagen over de schending door het lid van de voorwaarden op de website publiceren. beheerd door of gecontroleerd door dergelijke gelieerde ondernemingen van Banggood.com.

 

6.6 Banggood.com kan, op elk moment en naar onze redelijke discretie, beperkingen opleggen, opschorten of beëindigen van het gebruik van een Lid van een Dienst of de Site zonder aansprakelijk te zijn jegens het Lid als Banggood.com kennis heeft gekregen dat het Lid in overtreding is van enige overeenkomst of verbintenis met een gelieerde onderneming van Banggood.com en dergelijke schendingen houden redelijkerwijs in of worden redelijkerwijs ervan verdacht oneerlijke of frauduleuze activiteiten te veroorzaken. Banggood.com heeft het recht om de records van een dergelijke schending op de Site te publiceren. Banggood.com is niet verplicht om een ​​dergelijke overtreding te onderzoeken of bevestiging van het Lid te vragen.

 

6.7 Elk lid gaat ermee akkoord Banggood.com, onze gelieerde ondernemingen, directeuren, werknemers, agenten en vertegenwoordigers te vrijwaren en te vrijwaren tegen alle mogelijke schades, verliezen, claims en aansprakelijkheden (inclusief juridische kosten op basis van volledige schadevergoeding) die kunnen voortvloeien uit uw inzending, plaatsing of weergave van enige Gebruikersinhoud, van uw gebruik van de Site of Diensten, of van uw schending van de Voorwaarden.

 

6.8 Elk Lid stemt er verder mee in dat Banggood.com niet verantwoordelijk is, en is niet aansprakelijk jegens u of iemand anders voor enige Gebruikerscontent of ander materiaal dat via de Site wordt verzonden, inclusief frauduleus, onwaar, misleidend, onnauwkeurig, lasterlijk, aanstootgevend of ongeoorloofd materiaal en dat het risico van schade door dergelijk materiaal volledig bij elk lid ligt. Banggood.com behoudt zich het recht voor om, op eigen kosten, de exclusieve verdediging en controle te nemen over elke kwestie die anderszins is onderworpen aan schadeloosstelling door het lid, in welk geval het lid met Banggood.com zal samenwerken bij het verdedigen van beschikbare verdedigingen.

Was dit artikel nuttig?

Dank je voor je feedback op dit artikel!

Persoonlijke diensten en gepersonaliseerde aanbevelingen

Wij zullen uw basisinformatie, gedragsinformatie, handelsinformatie en toegangsinformatie gebruiken om ervoor te zorgen dat u kunt genieten van onze persoonlijke services en aanbevelingen, evenals de veilige winkelervaringen.

Abonneer u op de nieuwsbrief en push service management

Vink dit selectievakje aan om alle promotionele e-mails en pushmeldingen van Banggood niet meer te ontvangen. We sturen u nog steeds berichten met betrekking tot uw bestellingen, updates over producten of diensten die u bij ons hebt gekocht.