1. Home
  2. Helpcentrum
  3. Ondersteuning

Openbaarmaking van persoonlijke gegevens

We stellen bepaalde persoonlijke gegevens beschikbaar aan strategische partners die met ons samenwerken om onze producten en diensten te leveren of om ons te helpen klanten op de markt te brengen. Persoonlijke gegevens worden door ons alleen gedeeld met deze bedrijven om onze producten, diensten en advertenties te leveren of te verbeteren; het zal niet worden gedeeld met derden voor hun eigen marketingdoeleinden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

5.1 Dienstverleners
We delen persoonlijke gegevens met bedrijven die namens ons diensten verlenen, zoals websitehosting, e-maildiensten, marketing, sponsoring van sweepstakes, wedstrijden en andere promoties, audits, het uitvoeren van klantorders, gegevensanalyse, klantenservice en het leiden van klanten onderzoeken naar onderzoek en tevredenheid. Deze bedrijven zijn verplicht om uw gegevens te beschermen en kunnen zich overal waar wij actief zijn, bevinden.

5.2. Verbonden ondernemingen en zakelijke zakelijke transacties

We kunnen persoonlijke gegevens delen met gelieerde bedrijven en zakelijke partners. In het geval van een fusie, reorganisatie, acquisitie, joint venture, overdracht, overdracht, overdracht of verkoop of vervreemding van het geheel of een deel van onze bedrijfsactiviteiten, inclusief in verband met een faillissement of vergelijkbare procedure, kunnen we alle alle persoonlijke gegevens aan de betreffende derde partij.

5.3 Juridische naleving en beveiliging

Het kan noodzakelijk zijn - door de wet, juridische procedures, rechtszaken en / of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten het land waar u woont - om ons persoonlijke gegevens vrij te geven. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als we vaststellen dat voor doeleinden van nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van openbaar belang openbaring noodzakelijk of passend is.
We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als we te goeder trouw vaststellen dat openbaarmaking redelijkerwijs noodzakelijk is om onze rechten te beschermen en beschikbare rechtsmiddelen na te streven, onze algemene voorwaarden te handhaven, fraude te onderzoeken of onze activiteiten of gebruikers te beschermen.

5.4 Juridische basis voor de verwerking van persoonsgegevens van EER-ingezetenen

Het kan noodzakelijk zijn - door de wet, juridische procedures, rechtszaken en / of verzoeken van openbare en overheidsinstanties binnen of buiten het land waar u woont - om ons persoonlijke gegevens vrij te geven. We kunnen ook persoonlijke gegevens vrijgeven als we vaststellen dat voor doeleinden van nationale veiligheid, wetshandhaving of andere zaken van openbaar belang openbaring noodzakelijk of passend is.
Als u in de Europese Economische Ruimte (EER) woont, is onze verwerking van uw persoonlijke gegevens gerechtvaardigd als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

Wanneer we uw toestemming verkrijgen;

Wanneer de verwerking van uw persoonlijke gegevens noodzakelijk is voor de uitvoering van een contract tussen u en ons of om precontractuele stappen te ondernemen op uw verzoek;

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor ons om te voldoen aan een wettelijke verplichting;

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor onze legitieme belangen;

Wanneer de verwerking noodzakelijk is voor juridische en redelijke oorzaken (in deze situatie zullen we de details specifiek toelichten)

Dank je voor je feedback op dit artikel!

Persoonlijke diensten en gepersonaliseerde aanbevelingen

Wij zullen uw basisinformatie, gedragsinformatie, handelsinformatie en toegangsinformatie gebruiken om ervoor te zorgen dat u kunt genieten van onze persoonlijke services en aanbevelingen, evenals de veilige winkelervaringen.

Abonneer u op de nieuwsbrief en push service management

Vink dit selectievakje aan om alle promotionele e-mails en pushmeldingen van Banggood niet meer te ontvangen. We sturen u nog steeds berichten met betrekking tot uw bestellingen, updates over producten of diensten die u bij ons hebt gekocht.